• Serwis

W czasie trwania gwarancji jak i po jej upływie instalacje przez nas wykonane i powierzone opiece, wymagają przeglądów, które mają na celu wymianę części, elementów eksploatacyjnych instalacji ale również ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Szczególnie tych eksploatowanych od dłuższego czasu w okresie gdy są one najbardziej potrzebne w celu utrzymania ruchu, produkcji.

Opieka naszego serwisu jest kompleksowa i dotyczy każdej części składowej instalacji chłodniczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, przemysłowej, automatyki.

Zajmujemy się między innymi:

  • Przeglądy instalacji chłodniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, instalacji przemysłowych, automatyki przemysłowej,
  • Wymiana filtrów instalacji wentylacyjnych,
  • Remonty sprężarek chłodniczych śrubowych i tłokowych,
  • Badanie zaworów bezpieczeństwa,
  • Przeglądy tuneli chłodniczych,
  • Naprawy zbiorników ciśnieniowych,
  • Naprawy elementów tuneli chłodniczych,
  • Naprawy zaworów,
  • Konwersja układów chłodniczych pracujących na wycofywanym czynniku chłodniczym na nowy dopuszczony przez regulacje prawne,
  • Integracja systemów sterowań z istniejącymi systemami sterowania procesami technologicznymi. (W przypadku instalacji niezaprojektowanych przez nas konieczny kod źródłowy)

Opieka naszego serwisu
jest kompleksowa