• Chłodnictwo

Chłodnictwo

Pod koniec dziewiętnastego wieku James Harrison oraz Carl von Linde opracowali instalacje chłodnicze mające na celu umożliwienie wytwarzania piwa browarom latem. Tak rozpoczęła się historia chłodnictwa przemysłowego, które głównie zajmuje się chłodzeniem, odbiorem ciepła w przemyśle spożywczym. Już od samego początku istnienia tej branży przemysłowej, chłodnictwo opierało na amoniaku. Czynniku chłodniczym, który dzięki swoim właściwościom jest tym najbardziej bezpiecznym dla środowiska naturalnego. Rozwiązanie instalacji chłodniczej oparte na amoniaku przy zastosowaniu najwyższych możliwych norm jakościowych nie tylko chroni środowisko naturalne przed efektami ubocznymi powstającymi podczas wytwarzania energii elektrycznej, ale również użytkownika przed wyższymi jak przy innych rozwiązaniach wydatkami finansowymi, opłatami za zużytą energię elektryczną podczas eksploatacji.

Nowa kompletna amoniakalna instalacja chłodnicza zgodnie z obowiązującą Dyrektywą o Urządzeniach Ciśnieniowych (PED), właściwymi normami jest Zespołem Ciśnieniowym, który składa się z następujących elementów głównych Zespołu:

 1.  Agregat chłodniczy
 2.  Skraplacz
 3.  Zbiorniki
 4.  Wymienniki ciepła

Chłodnictwo.

Agregaty chłodnicze

Agregat chłodniczy wytwarza mechanicznie różnice ciśnień w instalacji chłodniczej. Podłączony do zbiornika POC, opcjonalnie do ekonomizera, zasysa pary amoniaku i tłoczy je do skraplacza.

 

Skraplacz

Jest to wymiennik ciepła. W skraplaczu, w wyniku chłodzenia zachodzi zjawisko przejścia fazowego gdzie gorące pary amoniaku zamieniają się w ciecz. Powszechnie stosowane są wentylatorowe skraplacze natryskowo wyparne. Tam pary amoniaku chłodzone są powietrzem oraz wodą z tryskaczy. W niektórych rozwiązaniach zastosowaliśmy skraplacz oparty o płytowy wymiennik ciepła, amoniak/glikol. Glikol schładzany powietrzem przez urządzenie dry-cooler.

 

Zbiornik

Ze skraplacza, skroplone pary amoniaku trafiają do zbiornika termosyfonowego (w układzie gdzie olej sprężarki jest chłodzony amoniakiem) oraz do Poziomego Oddzielacza Cieczy,

 

Wymiennik ciepła

W układzie grawitacyjnym z Poziomego Oddzielacza Cieczy, ciecz zalewa płytowy wymiennik ciepła. Tutaj następuje przejście fazowe i amoniak w postaci pary wraca do zbiornika. Glikol, z którego w wyniku tego zjawiska fizycznego zostało odebrane ciepło, pompami jest tłoczony do wężownic odbiorników ciepła z procesu technologicznego. Na przykład do wentylatorowych chłodnic powietrza, wężownicy tankofermentatora w browarze, zbiornika chłodzonej wody, które odbiera ciepło z autoklaw.

W układzie bezpośrednim amoniak tłoczony jest pompami, pompą ze zbiornika, Poziomego Oddzielacza Cieczy do parowników, wentylatorowych chłodnic powietrza. Ciecz może chłodzić, odbierać ciepło powstałe np. w mroźni, tunelu zamrażalniczym.

Instalacja chłodnicza.

Projektowanie instalacji chłodniczych

Podstawowa oferta naszego przedsiębiorstwa to profesjonalne chłodnictwo przemysłowe. Obsługujemy klientów, którzy na co dzień funkcjonują w wielu różnych branżach. Dlatego też do każdego nowego zlecenia podchodzimy ze szczególnym naciskiem na najważniejsze potrzeby klienta. Zapewniamy elastyczne i najwyższej jakości usługi, jednocześnie gwarantując konkurencyjne stawki za wykonywanie usług.
Przechowywanie żywności wymaga nie tylko utrzymania właściwej temperatury, która podlega specjalnym kontrolom i regulacjom prawnym. Dlatego jedną z naszych specjalności są instalacje chłodnicze dla branży spożywczej. Zdając sobie sprawę z tego, że odpowiednie produkty potrzebują solidnego chłodzenia, oferujemy gotowe rozwiązania i współpracę z fachowcami, którzy zadbają o niezawodność urządzeń i wdrożonych rozwiązań do Państwa przedsiębiorstwa.

Projektowanie instalacji chłodniczych to przede wszystkim tworzenie niezawodnych i technologicznie zaawansowanych urządzeń chłodniczych. W naszych projektach takich jak: wysokiej jakości urządzenia chłodnicze, zespoły ciśnieniowe, kontenerowe maszynownie chłodnicze, kontenerowe chillery chłodnicze, chillery chłodnicze na ramie, przemysłowa wentylacja i klimatyzacja szczególną uwagę zwracamy na funkcjonalność w zakresie eksploatacji oraz łatwość utrzymania. Ponadto wykonamy nie tylko nową, ale również zmodernizujemy istniejącą instalację, przystosowując ją do obecnych realiów oraz standardów technologicznych. Nasza firma jest w posiadaniu ważnego certyfikatu UDT uprawniającego do dokonywania uzgodnień, modernizacji instalacji amoniakalnych, chłodniczych.

Projektowanie instalacji chłodniczej.

Profesjonalne indywidualne projekty dla klientów

Każda instalacja chłodnicza jest inna. Posiada elementy wspólne z innymi ale jak to zawsze podkreślał Założyciel firmy SADOWSKI Sp. z o.o. „Instalacje chłodnicze są szyte na miarę, jak garnitury.
Będąc jedną z najstarszych polskich firm funkcjonujących nie tylko na rodzimym rynku ale również Europejskim posiadamy niezbędne doświadczenie ale również wypracowane przez wiele lat procedury mające zapewnić sukces każdej inwestycji, w którą się zaangażujemy.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji zbieramy niezbędne dane, dokonujemy drobiazgowych konsultacji, które mają stać się solidną bazą, założeniami do projektu wykonawczego. Podczas tej fazy pomagamy Klientowi podjąć jak najlepszą dla Niego decyzję.

Podczas wykonywania projektu zostaną dobrane właściwe elementy instalacji chłodniczej. W zależności od potrzeb znajdą się tam Urządzenia, Elementy takie np jak:

 • Sprężarki,
 • całe agregaty chłodnicze,
 • chillery,
 • skraplacze natryskowo powietrzne,
 • dry coollery,
 • zbiorniki,
 • chłodnice wentylatorowe,
 • parowniki,
 • zawory,
 • automatyka chłodnicza,
 • sterowanie,
 • rozdzielnice elektryczne,
 • pompy,
 • rurociągi,
 • grubość izolacji.

Samo wykonanie i uruchomieni instalacji chłodniczej powierzamy ludziom, którzy dysponują wieloletnim doświadczeniem zarówno w koordynowaniu i organizacji Inwestycji ale również Spawaczom, Monterom, Izolerom, Automatykom, Elektrykom i innym niezbędnym Specjalistom.

W czasie wykonywania instalacji, po powstaje właściwa dokumentacja powykonawcza, która realizowana jest zgodnie z Obowiązującą Dyrektywą Ciśnieniową PED oraz właściwymi normami. Kontrola jakości opiera się na wykonaniu wizualnej kontroli jakości wykonanych spoin, prześwietleniu metodą RT, wykonaniem próby szczelności, ciśnieniowej. Wykonaniu właściwych pomiarów. Sprawdzeniem właściwego działania łańcucha zabezpieczeń.

Instalacje chłodnicze.

Serwis instalacji chłodniczej

Projektowanie instalacji chłodniczych to bardzo ważna dziedzina, która wymaga dużej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia. Jednak w przypadku naszego przedsiębiorstwa samo projektowanie konkretnych urządzeń, może stanowić początek szerszej współpracy. Pomimo tego, że powszechnie mówi się, iż projekt to fundament, to jednak modernizacja i serwis już wyprodukowanych urządzeń jest równie ważnym elementem naszych codziennych działań na rzecz klientów.

Zapewniamy kompleksową opiekę nad różnego rodzaju obiektami chłodniczymi. W praktyce oznacza to, że systematycznie dokonujemy przeglądów, aby upewnić się, że wszystkie urządzenia działają prawidłowo. Z kolei w przypadku awarii albo problemów ze sterowaniem bardzo szybko usuwamy wszelkie usterki. Niemniej zakres współpracy, zawsze zależy od indywidualnych potrzeb klientów. Dlatego wszystkie aspekty w zakresie konserwacji, napraw i serwisu omawiamy indywidualnie. Sprawdź nas i pozwól, że zaprojektujemy i zadbamy o Twoje urządzenia chłodnicze!

Serwis instalacji chłodniczych.

 

Opieka naszego serwisu
jest kompleksowa